Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-12-12 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2019-11
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ Эрүүл Мэндийн Яам