Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2006 ~ 2016

Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хагас, бүтэн жилийн тайлан, НДС-1.4