ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

(4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-15 / Хугацааны давтамж: Жил 2014 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн сарын мэдээ, ГХТБ-2401