Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ялын төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Гэмт хэрэг үйлдэж, гэмт буруутай нь шүүхээр тогтоогдож, ял шийтгэл эдэлж буй болон ял шийтгэлгүйд тооцох хугацаа нь дуусаагүй этгээдийг ял шийтгүүлсэн хүн гэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Гэмт хэрэг, шүүн таслах ажиллагааны статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2018 оны 11 сарын 1-ний өдрийн А/118 тоот )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд МУ-ын Эрүүгийн хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчиж, аль нэг шатны шүүхээр гэм буруутай нь тогтоогдож, шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял сонссон хүний тоогоор тодорхойлогдоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-07-04
7 Эх сурвалж
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0