МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ӨМЧЛYYЛСЭН ГАЗРЫН ТАЙЛАН, улс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ