Хаах |   Татах  |

Аймаг (3)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       

Ангилал (2)

 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: га

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2013 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам