Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

Ангилал (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: га

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2013 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам