АГААРЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУР, ХУР ТУНАДАС, аймгийн төв, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймгийн төв, нийслэл (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1999 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам