Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Станц (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2014-09-05 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2013

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ