ЦАГ УУРЫН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, аймгийн төв нийслэлээр

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

 •     
 •     
 •     

Аймгийн төв, нийслэл (2)

 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •   
 •     
 •     
 •     
 •   

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ