ЦАГ УУРЫН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, аймгийн төв нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймгийн төв, нийслэл (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ℃

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ