АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, ангийн нэрээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Ангийн төрөл (2)

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам