ГАДАРГЫН УСНЫ ТООЛЛОГО*, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, тооллого явагдсан оноор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Төрөл (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2019-06-18
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0