Хаах |   Татах  |

Гамшигт үзэгдэл, хохирол (1)

  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •     
  •   
  •   
  •   

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-09-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2017-08


Эх сурвалж: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ