Хаах |   Татах  |

Гамшигт үзэгдэл, хохирол (1)

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-11-17 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2017-10


Эх сурвалж: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ