ТОХИОЛДСОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЭЛ, УЧИРСАН ХОХИРОЛ, өссөн дүнгээр, үндсэн үзүүлэлтээр, улсын дүн, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гамшигт үзэгдэл, хохирол (1)

Хугацаа (Сар)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2019-10
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2014-06-17 / Хугацааны давтамж: Жил 1996 ~ 2013
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ