Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Гамшигт үзэгдэл, хохирол (1)

Time ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-01-11 / Хугацааны давтамж: Сар 2009-01 ~ 2017-12

Эх сурвалж: ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Аюулт үзэгдэл, ослын мэдээ