АГААР ДАХЬ БОХИРДУУЛАГЧ БОДИСЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ АГУУЛАМЖ, аймгийн төв, нийслэлээр

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

 •     
 •     

Аймгийн төв, нийслэл (1)

 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     
 •   

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам