АГААРЫН ЧАНАРЫН СТАНДАРТ ДАХЬ ХҮЛЦЭХ ХЭМ ХЭМЖЭЭ, үндсэн үзүүлэлтээр, шинэчлэгдсэн оноор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Химийн нэгдлүүд (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мг/м3
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам