Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Химийн нэгдлүүд (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мг/м3

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам