Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Химийн нэгдлүүд (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мг/м3

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-19 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам