МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН НЭГДМЭЛ САН, үндсэн ангиллаар, улс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Газрын нэгдмэл сан (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.га
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ МУ-ын газрын нэгдмэл сан, байгаль орчны зарим үзүүлэлтүүд