Хаах |   Татах  |

аймгийн төв (3)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-15 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2017-07


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ