ШОРООН БОЛОН ЦАСАН ШУУРГАТАЙ ӨДРИЙН ТОО, станцаар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

аймгийн төв (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: өдөр
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-11 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2019-05
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ