ШОРООН БОЛОН ЦАСАН ШУУРГАТАЙ ӨДРИЙН ТОО, сараар, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

аймгийн төв (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2005-01 ~ 2018-04

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ус, цаг уурын хүрээлэнгийн мэдээ