ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирал, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, өмчийн хэлбэрээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Өмчийн хэлбэр (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-02-03 / Хугацааны давтамж: Улирал 2013-04 ~ 2019-04
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО БИЗНЕС РЕГИСТР