ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирал, өмчийн хэлбэр, ажиллагчдын тооны бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бизнес Регистр (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-14 / Хугацааны давтамж: Улирал 2013-04 ~ 2019-03
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2011 оны 2, 3-р улиралд Аж ахуйн нэгжийн тооллогын боловсруулалтын үе шат байсан.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО БИЗНЕС РЕГИСТР