Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-07 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2016

Тайлбар: 2011-2013 оны үзүүлэлтүүдийг нөөц, ашиглалтын хүснэгтийн 2011-2013 оны үр дүнгээр тодотгосон. 2014 оны үзүүлэлт урьдчилсан гүйцэтгэл болно.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүний хөгжлийн илтгэл