Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-28 / Хугацааны давтамж: Жил 2011 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Нөөц, ашиглалтын хүснэгтийн 2011-2013 оны үр дүнгээр тодотгосон. 2014 оны үзүүлэлт урьдчилсан гүйцэтгэл болно.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүний хөгжлийн илтгэл