Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-06-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2013
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Монгол Улсын Их Хурлын 2012 сонгуулийн систем өөрчлөгдсөнөөс холимог системээр явагдсан сонгуулийн дүнгээр, мажоритар системээр явагдсан сонгуулийн дүнгээр аймаг, нийслэлээр тооцов. УИХ-ын гишүүдийн тоо 2012 онд 75 байснаа 2013 онд 76 болж бүрдсэн.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО НҮБХХ