Хаах |   Татах  |

Байршлаар (1)

  •       
  •           
  •           
  •       
  •           
  •           

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-27 / Хугацааны давтамж: Жил 2002 ~ 2014


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа

Онлайн туслах