100000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-06-30 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2015

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд