Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг, нийслэлээр (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-10 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2014

Тайлбар: * Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогын дүнд үндэслэн тодотгол хийв.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд