Хаах |   Татах  |

(1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-23 / Хугацааны давтамж: Жил 2005 ~ 2013


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа

Онлайн туслах