5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ , эхийн боловсролын түвшнээр

 Хаах |   Татах  |

Эхийн боловсролын түвшнээр (1)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2012-11-14 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2010


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд