18 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХ, бүс, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-01-28 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 1990-2012, 2016 онуудад 16 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр бүлгүй эмэгтэйчүүдийн тоо, 2013-2015 онд 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй, гэр бүлгүй эмэгтэйчүүдийн тооЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрх, хүн ам, нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн тайлан, НС-1