ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОГДСОН НИЙТ ӨРХИЙН ТОО, аймаг, сумаар

 Хаах |   Татах  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа ( Тогтвортой бус )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-12-04 / Хугацааны давтамж: Тогтвортой бус 2010 ~ 2010


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй