ТӨВЛӨРСӨН БОЛОН БИЕ ДААСАН ИНЖЕНЕРИЙН БҮРЭН ХАНГАМЖТАЙ ОРОН СУУЦАНД АМЬДАРДАГ ӨРХ, аймаг, сумаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Статистик үзүүлэлт (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа ( Тогтвортой бус )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-12-04 / Хугацааны давтамж: Тогтвортой бус 2010 ~ 2010

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого