ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ДУНДАЖ ҮНЭ, нийслэл болон аймгаар, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бараа, үйлчилгээ (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2010-12 ~ 2019-09
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ