ГАДААДАД ЗОРЧСОН МОНГОЛ ИРГЭДИЙН ТОО, боомт, аяллын зорилго, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Боомтын нэр (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-08 / Хугацааны давтамж: Жил 1999 ~ 2019
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хилийн орсон гарсан хүний мэдээлэл