УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРСОН ГАДААДЫН ЗОРЧИГЧДЫН ТОО, аяллын зорилго, бүс нутгаар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аяллын зорилго (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-01-17 / Хугацааны давтамж: Жил 2006 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Хилийн орсон гарсан хүний мэдээлэл