АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТДЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ДЭЭД ХЯЗГААР, ангийн нэрээр, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангийн төрөл (2)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: ш
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-10-17 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам