Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН713,155
2.САРТУУЛ50,124
3.ТАЙЖ48,339
4.МОНГОЛ42,754
5.ШАРНУУД35,461
6.БЭСҮД30,926
7.ХАРЧИН30,632
8.ЧОНОС19,903
9.ӨӨЛД18,396
10.ОЛХОНУУД18,195
11.БОРЛУУД13,085
12.ХОТГОЙД12,692
13.ГӨРӨӨЧИН12,547
14.УРИАНХАЙ12,546
15.ХАТГИН12,331
16.ТАЙЖУУД12,211
17.ТУГЧИН11,399
18.ЖАЛАЙР11,375
19.ХАРНУУД10,744
20.ЗУУТРАГ10,375