Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 08-р сарын 10 өдрийн байдлаар "��������������������������������������������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.