Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 08-р сарын 19 өдрийн байдлаар "��������������������������������������������������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.