Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Усны биет урсгалын данс 20219.5 mb2022-07-0415Усны биет урсгалын данс 2021
Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 202032.9 mb2022-04-05135Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 2020
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 201912.1 mb2022-04-0560Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 2019
Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 202016.2 mb2022-04-0543Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 2020
Усны биет урсгалын данс 2019737.6 kb2021-12-30167Усны биет урсгалын данс 2019
Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019349.4 kb2021-12-30789Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019
Байгаль орчны татварын данс, 20201.3 mb2021-10-22122Байгаль орчны татварын данс, 2020
Материалын урсгалын данс, 20201.3 mb2021-09-23174Материалын урсгалын данс, 2020
Байгаль орчны татварын данс, 201930.3 mb2020-12-22486Байгаль орчны татварын данс, 2019
Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-20191.3 mb2020-11-09664Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-2019
Материалын урсгалын данс, 20192.5 mb2020-06-19592Материалын урсгалын данс, 2019
Байгаль орчны татварын данс, 2018851.2 kb2019-12-25734Байгаль орчны татварын данс, 2018
Материалын урсгалын данс 2005-2018547.3 kb2019-06-05366Материалын урсгалын данс 2005-2018
Материалын урсгалын данс, 2005-2017313 kb2019-01-11438Материалын урсгалын данс, 2005-2017
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-12920Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016