Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Материалын урсгалын данс, 20201.3 mb2021-09-2336Материалын урсгалын данс, 2020
Байгаль орчны татварын данс, 201930.3 mb2020-12-22382Байгаль орчны татварын данс, 2019
Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-20191.3 mb2020-11-09360Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-2019
Материалын урсгалын данс, 20192.5 mb2020-06-19434Материалын урсгалын данс, 2019
Байгаль орчны татварын данс, 2018851.2 kb2019-12-25526Байгаль орчны татварын данс, 2018
Материалын урсгалын данс 2005-2018547.3 kb2019-06-05314Материалын урсгалын данс 2005-2018
Материалын урсгалын данс, 2005-2017313 kb2019-01-11386Материалын урсгалын данс, 2005-2017
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-12756Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016