Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн;
3. Үйлдвэрлэлийн гэмтэл;
4. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан;
5. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид;
6. Төрийн албан хаагчид;
7. Дундаж цалин;
8. Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд.
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь Үндэсний статистикийн хорооноос 2006 оноос эхлэн тогтмол явуулж буй Ажиллах хүчний судалгаа бөгөөд уг судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нууцлал хангагдсан мэдээллийн баазыг ЭНД дарж харах боломжтой.
Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна. Салбарын аргачлалуудыг ЭНЭ холбоосоор орж, салбараар хайх хэсэгт "хөдөлмөр" гэж сонгон харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал330.7 kb2022-08-1615Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI160.6 kb2022-07-1835Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал139.4 kb2022-07-1826Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI233.4 kb2022-07-1820Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20211 mb2022-06-16179Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2021
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны I улирал459.3 kb2022-06-13365Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал1.4 mb2022-05-19474Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал430.2 kb2022-05-16174Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III156.6 kb2022-04-14175Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III220.4 kb2022-04-13122Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал140.4 kb2022-04-1395Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны IV улирал298.8 kb2022-03-15874Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал1 mb2022-03-04883Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал138.9 kb2022-02-15168Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал333.1 kb2022-02-15462Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII168.5 kb2022-01-14259Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII222.9 kb2022-01-12100Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны III улирал411.3 kb2021-12-13469Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал1 mb2021-11-23650Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал359.6 kb2021-11-16348Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20201.3 mb2021-11-09385Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2020
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX157.6 kb2021-10-14179Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX233.5 kb2021-10-08216Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны II улирал461.9 kb2021-09-13650Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал887.3 kb2021-08-273,895Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал376.7 kb2021-08-14464Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI197 kb2021-07-17178Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI233.6 kb2021-07-09163Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20202 mb2021-07-021,177Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2020
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны I улирал523.1 kb2021-06-131,340Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал1.5 mb2021-05-131,402Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III277 kb2021-04-09570Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III236.8 kb2021-04-09431Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2020 оны IV улирал589.5 kb2021-03-191,425Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2020 оны IV улирал
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02490.9 kb2021-03-131,520Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02
Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал1.3 mb2021-02-242,289Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20197.5 mb2021-01-21842Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2019
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20195.7 mb2020-07-021,899Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2019
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20192.7 mb2020-05-062,933Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2019
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал938.6 kb2020-03-024,441Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал536.4 kb2019-11-221,640Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20183.1 mb2019-10-042,180Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2018
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20183.4 mb2019-05-0610,226Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи5.8 mb2019-03-012,727Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол5.7 mb2019-03-015,043Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик1.5 mb2019-01-09989Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он7.7 mb2019-01-092,182Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он41.9 mb2019-01-09412Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал633.1 kb2018-11-152,192Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20175.7 mb2018-09-1711,547Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-163,995Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-155,719Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-151,515Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-23942Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-274,660Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-022,129Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-157,611Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-161,377Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-213,041Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-284,840Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-141,388Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-242,039Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-061,735Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-3017,995Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-192,351Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-181,278Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-241,393Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-201,338Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-211,028Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик945.4 kb2014-10-242,796Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-042,373Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,710Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-233,719Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012