Барилга

Барилгын салбарын гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажил (барилгын төрөл, объектоор), ашиглалтад оруулсан барилга байгууламж, тэдгээрийн хүчин чадал, барилга угсралтын ажлын зардал, ажиллагчдын тоо, дундаж цалин, барилгын гол нэрийн материалын үнэ зэрэг тайлан мэдээг аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтэс Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Барилга угсралт, их засвар нь барилга байшин барих болон инженерийн зориулалтаар зам, гүүр, далан зэрэг инженерийн бусад байгууламжийг барих хэлбэрээр үндсэн хөрөнгийг бий болгох, шинэчлэх, засварлах, өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм. Орон сууцны барилга нь хамгийн багадаа гэхэд түүний тал хэсгийг нь орон сууцны зориулалтаар ашигладаг байгууламж юм. Барилгын багахан хэсгийг (нийт талбайн талаас бага хэсэг) орон сууцны зориулалтаар ашигладаг барилгыг орон сууцны бус барилга гэнэ. Инженерийн барилгын ажилд төмөр зам, зам, гүүр, хурдны зам, онгоцны буудлын талбай, ус хангамж, бохирын шугам, далан хаалт, усжуулалтын байгууламж зэрэг барилга угсралтад ангилагддаггүй барилга байгууламжийн бүх ажил орно. Үндсэн хөрөнгө нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр дүнд гаргалт хэлбэрээр үйлдвэрлэгдэж, үйлдвэрлэлийн бусад үйл ажиллагаанд нэг ба түүнээс дээш жилийн хугацаанд дахин давтагдан ашиглагддаг биет болон биет бус хөрөнгө болно.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Барилгын салбарын танилцуулга, 2022* I-VI263.9 kb2022-08-1453Барилгын салбарын танилцуулга, 2022* I-VI
Барилгын салбарын танилцуулга, 2022* I-III235.9 kb2022-05-16426Барилгын салбарын танилцуулга, 2022* I-III
Монгол Улсын барилгын салбарын 2020 оны танилцуулга1.9 mb2022-04-11402Монгол Улсын барилгын салбарын 2020 оны танилцуулга
Барилгын салбарын танилцуулга, 2021*220 kb2022-02-14947Барилгын салбарын танилцуулга, 2021*
Барилгын салбарын танилцуулга, 2021 I-IX220.6 kb2021-11-16926Барилгын салбарын танилцуулга, 2021 I-IX
Барилгын салбарын танилцуулга, 2021 I-VI180.5 kb2021-08-12757Барилгын салбарын танилцуулга, 2021 I-VI
Барилгын салбарын танилцуулга, 2021-03227.1 kb2021-05-14945Барилгын салбарын танилцуулга, 2021-03
Монгол Улсын барилгын салбарын 2019 оны танилцуулга2.8 mb2020-09-296,798Монгол Улсын барилгын салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын барилгын салбарын 2018 оны танилцуулга1.7 mb2019-09-204,107Монгол Улсын барилгын салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын барилгын салбарын 2017 оны танилцуулга1.9 mb2019-04-024,593Монгол Улсын барилгын салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-12-202,311Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга