Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Мал аж ахуй, 2021 I-XII217.9 kb2022-01-1638Мал аж ахуй, 2021 I-XII
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12192.8 kb2022-01-1334Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11194.5 kb2021-12-1556Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10193.9 kb2021-11-1694Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 202010.1 mb2021-11-15328Хөдөө аж ахуйн салбар 2020
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09226.8 kb2021-10-14127Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09
Мал аж ахуй, 2021 I-IX156.3 kb2021-10-13220Мал аж ахуй, 2021 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08203 kb2021-09-13120Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07212.9 kb2021-08-13116Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06216.5 kb2021-07-19105Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06
Мал аж ахуй, 2021-06169.3 kb2021-07-18352Мал аж ахуй, 2021-06
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05249.2 kb2021-06-14128Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-05213 kb2021-06-14205Мал аж ахуй, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-04199.1 kb2021-05-15282Мал аж ахуй, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04235.1 kb2021-05-12241Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03234.7 kb2021-04-14512Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03
Мал аж ахуй, 2021-03198.1 kb2021-04-14301Мал аж ахуй, 2021-03
Мал аж ахуй 2021-02310 kb2021-03-14832Мал аж ахуй 2021-02
Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02213.4 kb2021-03-13431Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20201.3 mb2021-02-043,756Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2020
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-273,168Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-276,221Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,623Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,400Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-3110,744Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-248,220Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,377Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-132,931Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-282,079Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-048,206Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-014,031Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,563Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-172,1142014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-214,612Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,882Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-014,112Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-011,876Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,176Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01952Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01985Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-011,522Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,478Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-011,036Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-011,132Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01829Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01817Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-011,658Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01834Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01804Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01822Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01644Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01901Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01653Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01666Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-011,095Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,597Мал тооллогын дүн 1990