Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж, аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан, тооллого, судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний биет хэмжээний индексийг сар бүр тооцож, статистикийн бюллетеньд тусгаж байна. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 300 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцдог.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05197.9 kb2022-06-2073Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04193.9 kb2022-05-17220Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03196.9 kb2022-04-14256Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02192.1 kb2022-03-15299Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01189 kb2022-02-16260Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12192.8 kb2022-01-16516Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11192.9 kb2021-12-14213Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.4 mb2021-11-18822Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10192.2 kb2021-11-15175Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09193.2 kb2021-10-14390Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08196 kb2021-09-14228Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07224.1 kb2021-08-14224Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06235.9 kb2021-07-20239Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05289.2 kb2021-06-14215Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04270 kb2021-05-15366Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03286.3 kb2021-04-14457Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02419.3 kb2021-03-14969Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга3.6 mb2020-09-183,339Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга4.6 mb2019-08-1313,390Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-1616,392Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-043,370Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга