Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09152.3 kb2021-10-1421Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08131.4 kb2021-09-1390Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07177.1 kb2021-08-11118Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07
Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.5 mb2021-07-26250Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06198.6 kb2021-07-1976Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05238.1 kb2021-06-14105Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04221.5 kb2021-05-14173Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03236.2 kb2021-04-14789Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар380.8 kb2021-03-12738Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга8.4 mb2020-10-011,711Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга1.8 mb2019-07-3011,160Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-1711,721Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-2912,747Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга