Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-05137.3 kb2022-06-1454Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-04136.7 kb2022-05-12124Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-03150.7 kb2022-04-14196Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-02134.9 kb2022-03-10297Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-02
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-01134.5 kb2022-02-14158Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-01
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-12151.6 kb2022-01-14370Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-12
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-11140.5 kb2021-12-13176Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-11
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-10140.7 kb2021-11-15201Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-10
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09152.3 kb2021-10-14201Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08131.4 kb2021-09-13210Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07177.1 kb2021-08-11178Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07
Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.5 mb2021-07-261,071Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06198.6 kb2021-07-19134Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05238.1 kb2021-06-14161Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04221.5 kb2021-05-14220Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03236.2 kb2021-04-14986Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар380.8 kb2021-03-12923Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга8.4 mb2020-10-012,798Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга1.8 mb2019-07-3013,147Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-1712,419Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-2913,287Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга