Төлбөрийн тэнцэл

Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны 439/01/86 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04234.4 kb2022-06-1454Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03233 kb2022-05-12146Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02226.2 kb2022-04-1352Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01246.9 kb2022-03-11283Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12267.6 kb2022-02-14129Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11268.6 kb2022-01-1254Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10269.5 kb2021-12-1378Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09202.1 kb2021-11-1685Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08201.7 kb2021-10-1282Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07155.8 kb2021-09-12281Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06168.8 kb2021-08-11114Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05201.5 kb2021-07-18114Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04235.8 kb2021-06-14101Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03228.8 kb2021-05-14165Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03
Төлбөрийн тэнцэл 2021-02226.6 kb2021-04-13292Төлбөрийн тэнцэл 2021-02
Төлбөрийн тэнцэл 2021-01329.9 kb2021-03-14365Төлбөрийн тэнцэл 2021-01