Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20211 mb2022-07-20126Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2021
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI215.4 kb2022-07-1833Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III218.9 kb2022-04-14275Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III
Эрүүл мэнд, 2021-12175.8 kb2022-01-14674Эрүүл мэнд, 2021-12
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII164.2 kb2022-01-12210Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX238.5 kb2021-10-13241Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20202.1 mb2021-08-231,724Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2020
Нас баралтын түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ147.5 kb2021-08-20369Нас баралтын  түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06196.4 kb2021-07-19318Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06
Эрүүл мэнд, 2021-06340 kb2021-07-17749Эрүүл мэнд, 2021-06
Эрүүл мэнд 2021-05447.3 kb2021-06-14350Эрүүл мэнд 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05244.9 kb2021-06-14171Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04224.4 kb2021-05-14534Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04
Эрүүл мэнд 2021-04497.1 kb2021-05-13403Эрүүл мэнд 2021-04
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03229.8 kb2021-04-14345Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03
Эрүүл мэнд 2021.03 сар350.1 kb2021-04-111,057Эрүүл мэнд 2021.03 сар
Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02330.8 kb2021-03-13366Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02
Эрүүл мэнд 2021.02 сар1.8 mb2021-03-11888Эрүүл мэнд 2021.02 сар
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20193 mb2020-07-0714,610Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2019
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20182 mb2019-10-038,218Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2019-09-254,523Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20151.9 mb2019-01-3026,838Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга  2015