Хууль зүй, гэмт хэрэг

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-07165.6 kb2022-08-1420Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-07
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-06166.8 kb2022-07-08106Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-06
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2021 оны танилцуулга2.1 mb2022-07-04110Монгол Улсын гэмт хэргийн 2021 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-05166.6 kb2022-06-13103Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-05
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-04169.7 kb2022-05-1289Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-04
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-03166.8 kb2022-04-11173Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-03
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-02189.6 kb2022-03-14118Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-02
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-01167.7 kb2022-02-15239Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-01
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-12170.5 kb2022-01-12241Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-12
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-11169.1 kb2021-12-13198Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-11
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-10175.6 kb2021-11-16147Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-10
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-09174.5 kb2021-10-11317Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-09
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-08177.8 kb2021-09-13136Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-08
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-07215.8 kb2021-08-13282Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-07
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-06205.7 kb2021-07-17316Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-06
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2020 оны танилцуулга1.9 mb2021-07-072,857Монгол Улсын гэмт хэргийн 2020 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-05248.7 kb2021-06-13676Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-05
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-04238.9 kb2021-05-12332Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-04
Гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик, 2020 он1.1 mb2021-05-034,576Гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик, 2020 он
Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-03258.2 kb2021-04-121,027Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-03
Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-02426.4 kb2021-03-124,546Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2019 оны танилцуулга2.5 mb2020-06-0912,096Монгол Улсын гэмт хэргийн 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга3.8 mb2019-06-266,271Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он3 mb2018-12-277,945Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-0817,984Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-2412,407Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-249,672Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-242,495Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-242,929Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-24974Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-2811,833Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал