Бизнес регистр

Бизнес регистр гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, регистрийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, борлуулалтын орлого, үндсэн хөрөнгийн хэмжээ, ажиллагчдын тоо зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг агуулсан мэдээллийн сан юм. Бизнес регистрийн санд эдийн засгийн бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн салбар нэгжүүдийн мэдээллийг хамруулж байгаа. Бизнес регистрийн мэдээллийн санг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1998 оны анхны тооллогын үр дүнд үндэслэн байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш орсон өөрчлөлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006, 2011 оны тооллогын дүн, Улсын татварын ерөнхий газрын бүртгэл болон бусад байгууллагын мэдээллийг үндэслэн улирал тутам шинэчилж байна. Энэхүү бүлгийн үзүүлэлтийг бизнес регистрийн сангийн мэдээллийг ашиглан гаргав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Статистикийн бизнес регистр, 2022 I-III289.1 kb2022-04-14419Статистикийн бизнес регистр, 2022 I-III
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-XII206.1 kb2022-01-14605Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-XII
Статистикийн бизнес регистр, 20215.4 mb2021-12-17291Статистикийн бизнес регистр, 2021
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-IX357.2 kb2021-10-12465Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-IX
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-VI291.5 kb2021-07-17404Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-VI
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-III365.8 kb2021-04-12670Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-III
Статистикийн бизнес регистр, 20199.9 mb2020-12-221,933Статистикийн бизнес регистр, 2019
Статистикийн бизнес регистр, 20185.8 mb2019-12-192,656Статистикийн бизнес регистр, 2018
Статистикийн бизнес регистр, 20174.6 mb2018-10-181,703Статистикийн бизнес регистр, 2017