Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-06


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого