ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирал, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, өмчийн хэлбэрээр

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-04-26


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО БИЗНЕС РЕГИСТР