Хэмжих нэгж: толгой

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-05-03


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого